facebook

Jak zgłaszać reklamację ?

Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów typu door to door. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów i tam klient powinien kierować reklamowany produkt.


Co to jest gwarancja door to door?

Gwarancja door to door (od drzwi do drzwi). Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego produktów większości producentów. Wadliwy produkt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Aby skorzystać z gwarancji door to door:
- Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem danego producenta.

- Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego produktu.
- Poczekaj na naprawę. W zależności od usterki serwis trwa do 14 dni.

Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu. Megaurwis.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą adresu mailowego biuro@baby-monsters.pl, lub w formie pisemnej na adres Baby Monsters Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 2 58-105 Świdnica. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Baby Monsters Polska Sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Baby Monsters Polska Sp. z o.o. albo Baby Monsters Polska Sp. z o.o. nie wymieniło produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła. Baby Monsters Polska Sp. z o.o. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Baby Monsters Polska Sp. z o.o. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Baby Monsters Polska Sp. z o.o. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu zadeklarowana wartość (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.